Sme presťahovaní : Horné Ozorovce 300 - hneď veďla krby Tuma.

Viete, ako funguje kondenzačný plynový kotol?

Plánujete výmenu starého kotla ?
Tu je pár rád ktoré by sa Vám mohli hodiť .

Princíp fungovania plynového kondenzačného kotla je pomerne jednoduchý. Bližšie vám ho predstavím v nasledujúcom článku. V závere sa dozviete aj to, podľa čoho si vyberať kondenzačný kotol.

Synonymom úspornosti a efektívnosti v prípade spaľovacieho procesu je dosiahnutie čo najnižšej teploty spalín odchádzajúcich do komína, a tým využitia čo najvyššej teploty pre samotné vykurovanie.

Zjednodušene povedané, čím menej tepla púšťame komínom, tým viac tepla nám zostane doma.

Vyššie uvedenými vlastnosťami disponuje plynový kondenzačný kotol, ktorý je svojím konštrukčným prevedením a princípom fungovania určený na efektívne vykurovanie domácností, kancelárskych priestorov a iných objektov. Kondenzačný kotol nie je vhodnou voľbou len pre novostavby, ale aj pre existujúce inštalácie, kde je možné jeho inštaláciou ušetriť nemalé finančne prostriedky, a to vo forme úspory zemného plynu (tým životného prostredia ) a samozrejme financií 🙂 

Treba si však uvedomiť jednu dôležitú pravdu, ktorú sa často krát od predajcu alebo inštalatéra ktorý Vám kotol predáva nedozviete. Väčšina starších vykurovacích systémov má vykurovacie telesá značne predimenzované, čo je pre využitie efektu kondenzácie veľmi priaznivé a v mnohých prípadoch tieto systémy pracujú s teplotou spiatočky pod 50 st. C počas celého roka.

POZOR VŠAK pri prevádzke s teplotou spiatočky nad 60 st. C dochádza k zníženiu účinnosti kondenzačných kotlov približne na 98 %, čo v porovnaní s asi 90 % účinnosťou klasických nekondenzačných kotloch, znižuje výhodnosť nasadenia kondenzačných kotlov. V prípade systémov s vyššími teplotnými spádmi je pre dosiahnutie kondenzácie potrebné použitie ekvitermickej regulácie, ktorá zabezpečí nižšiu prevádzkovú teplotu počas prechodných období a tým aj využitie kondenzácie.

Prejdime spolu k Rozdeleniu kondenzačných kotlov.

Závesné kondenzačné kotly sú určené na zavesenie na stenu. Plnia buď úlohu vykurovania, alebo vykurovania a zároveň aj ohrevu teplej úžitkovej vody. Majú minimálne priestorové nároky s integrovaným, málo objemovým zásobníkom teplej vody.

Zostavy kondenzačných kotlov sú zostavy slúžiace na vykurovanie a ohrev teplej vody so samostatným zásobníkom umiestneným vedľa kotla alebo pod kotlom. Umožňujú použitie zásobníka teplej vody s väčším objemom.

Závesné kondenzačné kotly – kaskádové sú kondenzačné kotly vyšších výkonov určené na vytváranie kaskádových zostáv kotlov pre menšie kotolne s výkonom v stovkách kW.

Kompaktné kondenzačné kotly sú kondenzačné kotly vhodné pre rodinné domy. Ich integrovanou súčasťou je zabudovaný zásobník na ohrev teplej vody. Ohrev teplej vody  zabezpečuje samotný kotol, prípadne aj solárny kolektor. Vyžadujú sa väčšie priestorové nároky z dôvodu umiestnenia kotla na zem.

Stacionárne kondenzačné kotly sa vyznačujú veľkým vodným objemom, jednoduchým hydraulickým zapojením (bez potreby kotlového čerpadla). Používajú sa aj pre vykurovanie väčších objektov (napr. bytové domy).

Na akom princípe funguje kondenzačný kotol?

Ako už z jeho názvu vyplýva, je to kotol, ktorý využíva tzv. režim kondenzácie vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Kondenzačný kotol využíva aj teplo obsiahnuté v spalinách, ktoré by inak odišlo komínom von. Ak znížime teplotu spalín v kotly pod rosný bod (tzv. bod kondenzácie), uvoľní sa vo výmenníku kotla skupenské teplo kondenzácie vodnej pary.

Zjednodušene povedané, ochladená vykurovacia voda, ktorá sa vracia (tzv. spiatočka) z vykurovacieho systému sa pri vstupe do kotla predhrieva od teploty spalín, čím ich zákonite ochladzuje. Pri teplote vratnej vody približne do 55 °C pracuje kotol v kondenzačnom režime. Následne od spalín predhriata vykurovacia voda je v kotly dohriata na požadovanú teplotu. 

Vzhľadom na režim kondenzácie musí byť teplo výmenná plocha v kondenzačných kotloch vyrobená z antikorózneho materiálu, a zákonite tak musí byť voči korózii odolná aj komínová konštrukcia. Teplota spalín sa pohybuje v rozmedzí 40 – 90 °C  (v závislosti od teploty vykurovacej vody a okamžitého využitia kotla).

Tento kotol je prirodzene vhodný pre všetky druhy vykurovacích systémov, vrátane podlahového vykurovania. Účinnosť kondenzačných kotlov počítaná z tzv. spaľovacieho tepla dosahuje až 98 %. Zostávajúce dve percentá strácame: spalinami, sálaním kotla a odvádzanom kondenzáte, čo sú naozaj len veľmi malé straty a využite energie obsiahnutej v plyne je naozaj veľmi vysoké.

Podľa čoho vyberať kondenzačný kotol ?

Výkonový rozsah kotla

Tak ako sme už spomínali, účinnosť kotla je jeden z najdôležitejších parametrov. Je však veľmi dôležité, aby bola čo najvyššia v celom výkonovom rozsahu kotla. Výkon kotla je závislý od toho, koľko tepla je potrebné dodať do obytného priestoru pre zabezpečenie tepelnej pohody.

Pri nízkych vonkajších teplotách pracuje kotol s väčším výkonom, naopak, pri vyšších teplotách je potrebný oveľa menší výkon. Práve na reguláciu výkonu slúži tzv. výkonová modulácia kotla. Široká lineárna modulácia výkonu kotla umožňuje rovnomerné vykurovanie objektu bez zbytočného cyklovania kotla (časté vypínanie a zapínanie znamená zvýšené opotrebovávanie príslušných častí kotla).

Kotol by mal byť schopný plynule regulovať svoj výkon v čo najväčšom rozsahu, napr. od 10 % menovitého výkonu až po samotný menovitý výkon (menovitým výkonom kotla sa rozumie najvyšší nepretržitý tepelný výkon kotla vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom).

Najväčším prínosom moderných kotlov je schopnosť pracovať s maximálnou účinnosťou bez potreby cyklovania, t.j. len moduláciou výkonu aj v prípade najbežnejších vonkajších teplôt v rozmedzí 5 – 15 °C.

Ďalšími dôležitými funkciami kotla, ktoré sú znakom modernej konštrukcie a hospodárnosti, je možnosť ekvitermickej regulácie a riadenia otáčok obehového čerpadla.

Možnosť ekvitermickej regulácie

Úlohou je zabrániť zbytočným tepelným stratám cez povrch kotla. Na to slúži na severnej stene domu umiestnený snímač vonkajšej teploty. V kotle sa potom porovnávajú teploty vykurovacieho zdroja, vonkajšej teploty a prípadne aj teploty miestnosti. Na základe týchto údajov kotol reguluje v súlade s nastavenou ekvitermickou krivkou teplotu vykurovacej vody a čas trvania vykurovania. Princíp spočíva v tom, že pokiaľ je vonku chladnejšie resp. sa ochladzuje, tak teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši, aby sa v dome udržala konštantná tepelná pohoda. Naopak, keď je vonku teplejšie, teplota vody sa naopak zníži.

Možnosť riadenia otáčok

Úlohou je regulácia otáčok obehového čerpadla (v prípade núteného obehu vykurovacej vody) – táto funkcia znižuje teplotu vratnej vody v prechodných obdobiach (obdobia s vyššími teplotami – napr. jar, jeseň), čím sa zvyšuje pásmo využitia kondenzácie. Samozrejme, riadenie otáčok čerpadla umožňuje zákonite aj zníženie spotreby elektrickej energie oproti čerpadlám bez regulácie otáčok (vyššie otáčky = vyššia spotreba elektriny).

Zhrnuté a podčiarknuté

– kondenzačná technika je to najlepšie, čo si dnes môžeme na trhu vybrať z pohľadu efektívnosti spaľovania zemného plynu, ako aj z pohľadu ochrany životného prostredia.

Je potrebné rovnako pripomenúť, že kondenzačný kotol je možné použiť pre všetky druhy vykurovacích systémov, od tých najmodernejších ako sú podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie, stropné vykurovanie, až po klasické konvenčné systémy (radiátory), ktoré sú inštalované vo väčšine rodinných domov (na začiatku sme si povedali na čo si v tomto prípade treba dávať pozor ).

P.S. : V prípade ak by ste si nevedeli dať rady s výberom kotla, neváhajte sa na mňa obrátiť. Stačí kliknúť na tlačítko, vyplniť kontaktné údaje a ja sa Vám obratom ozvem.

Všetko dobré .

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité pre účely zpracovania tohto komentárá. Zásady zpracovania osobných údajov.